еДневник за родитеље

Јединствени информациони систем Министарства просвјете и културе Републике Српске намијењен ефикасном управљању и развоју савременог образовања.

Пријави се
  • Оцјене
  • Изостанци
  • Најаве писмених провјера
  • Најаве родитељских састанака
  • Обавјештења
  • Комуникација са наставницима

ОБАВЈЕШТЕЊА

Поштовани родитељи,
Желимо да вас информишемо да вам је на располагању електронска платформа еДневник за родитеље, путем које можете бити информисани о свим аспектима школовања ваше дјеце. Надамо се да ће коришћење ове платформе допринијети унапријеђењу едукативних активности и олакшати комуникацију свих учесника у образовном процесу.


25.12.2019. године

Поштовани родитељи,
EduIS Online рјешење је базирано на сервисима и платформама свјетских произвођача софтвера и задовољава све стандарде прописане Законом о заштити личних података БиХ и ГДПР директивом. У складу са тим, сви корисници система имају дефинисане улоге и права приступа. Сама апликација је интегрисана са Оffice 365 платформом компаније Microsoft, а која наставницима и ученицима омогућава употребу свих Оffice 365 алата у наставном и ваннаставном процесу (слање имејлова, размјена литературе – фајлова, употребу Onedrive-а и сл.). Због наведених функционалности Оffice 365 платформа захтјева приступ фајловима корисника, имејловима и сл. а у циљу употребе самих функционалности платформе. Приликом прве пријаве на еДневник апликацију за родитеље, од корисника се тражи потврда прихватања одређених сагласности. Родитељи на располагању немају Оffice 365 алате и сам тим апликација неће никада ни приступати било којим подацима родитеља, али је кориснички директоријум заједнички за све кориснике система. Због тога су потребне сагласности које апликација тражи, заједничке за све кориснике система (иако у суштини за родитеље и нису потребне). Надамо се да ће ово појашњење помоћи и пружити додатне информације свим родитељим који се из различитих разлога још увијек нису пријавили на апликацију.


08.11.2019. године

Поштовани родитељи,
За приступне податке, молимо вас обратите се разредном старјешини у школи коју похађа ваше дијете.

УПУТСТВА

Упутство за пријаву на систем

Детаљно упутство за коришћење апликације еДневник за родитеље, доступно вам је након пријаве на систем.